ประกวด มิสมอเตอร์โชว์ 2013 (Miss Motor Show 2013)

รางวัลชนะเลิศมิสมอเตอร์โชว์ในปีนี้ไปครองนั้น ได้แก่ หมายเลข 20 "น้องปอปลา" ปาริชาติ บุญยืน
รองอันดับ 1 - หมายเลข 7 "น้องลูกน้ำ" ชัชฎาวรรณ ศรีอนันต์
รองอันดับ 2 - หมายเลข 18 "น้องน้ำหวาน" รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์
รองอันดับ 3 - หมายเลข 1 "น้องฟีม" ปัญจพร ศรีสัตตรัตน์กุล
รองอันดับ 4 - หมายเลข 13 "น้องส้มโอ" ประภัสสร ชะอุ้ม
นางงามมิตรภาพ (Miss Congeniality) - "น้องแคท" กล้วยไม้ พิกุลแย้ม