ท่อไอเสียสยามภัณฑ์

CHEVROLET CRUZE ปลายท่อกลม 3 นิ้วครึ่งแสตนเลส 4 ตัว และท่อแยกแสตนเลสออกจริง