ท่อไอเสียสยามภัณฑ์

CIVIC FB ปลายท่อรี 6 นิ้ว แสตนเลส 2 ตัว และทำท่อแยกแสตนเลสออกจริง