ร้านท่อไอเสียสยามภัณฑ์

CHEVROLET CRUZE ใส่ปลายท่อกลม 3 นิ้วครึ่ง แสตนเลส 4 ตัวและทำท่อแยกแสตนเลสออกจริง