ผมขอเแจ้งการส่งมอบกรมธรรม์นะครับ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
EJ193427255TH คุณขวัญฤทัย Nissan March
RG371433918TH คุณพัฒนชัย Mitsubishi Triton


วันที่ 7 สิงหาคม 2555
RG413675299TH คุณชุมพล Mazda 2
EJ219244637TH คุณเปรมิกา Mazda 2
RG413675311TH คุณบงกช Ford Fiesta
RG413675325TH คุณศุภมาศ Honda City
RG413675308TH คุณจินตนา Toyota Wish
RG413675342TH คุณหาญ Chevrolet Cruze
EJ219244645TH คุณวนิดา Mitsubishi Triton
EJ219244654TH คุณวิไลวรรณ Chevrolet Cruze
RG413675339TH คุณสุกัญญา Mitsubishi Lancer


วันที่ 8 สิงหาคม 2555
EI602753870TH คุณชนิตรี Ford Fiesta
RG457179506TH คุณอำนวย Toyota Wish
RG457179497TH คุณเกียรติพงศ์ Honda City

ขอบคุณมากครับผม ^^