ผมขอเแจ้งการส่งมอบกรมธรรม์นะครับ

วันที่ 16 สิงหาคม 2555
EJ248033618TH คุณอณุวัฒน์ Mazda 2
RG457696346TH คุณเฉลิมพล Mazda 3
EJ248033595TH คุณธีรุยทธ Ford Fiesta
EJ248033581TH คุณธนวรรณ Ford Fiesta
EJ248033604TH คุณวัชรนันท์ Ford Fiesta
RG457696350TH คุณปฏิภาณ Honda City
RG457696363TH คุณบุญธน Honda Accord

ขอบคุณมากครับผม ^^