ผมขอเแจ้งการส่งมอบกรมธรรม์นะครับ

วันที่ 19 สิงหาคม 2555
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณศรัณย์ Toyota Corolla
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณนรุตตม์รัฐ Honda Civic
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณอนุชา กรมธรรม์อัคคีภัย + ภัยพิบัติ

ขอบคุณมากครับผม ^^