ผมขอเแจ้งการส่งมอบกรมธรรม์นะครับ

วันที่ 17 กันยายน 2555
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณทัศนีย์ Honda Jazz

วันที่ 19 กันยายน 2555
RG419081112TH คุณวันสถา Ford Fiesta
RG419081109TH คุณปฐมชัย Isuzu Mu-7
EI900680890TH คุณสุภาพร Honda CR-V
RG419081090TH คุณธนากฤต Ford Fiesta

ขอบคุณมากครับผม ^^