ผมขอเแจ้งการส่งมอบกรมธรรม์นะครับ

วันที่ 24 กันยายน 2555
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณวิรัช Land Rover Discovery

วันที่ 25 กันยายน 2555
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณสิริพร Mazda 2

วันที่ 26 กันยายน 2555
ส่งมอบด้วยตัวเอง คุณสุธาริณี Ford Fiesta

ขอบคุณมากครับผม ^^