ผมขอเแจ้งการส่งมอบกรมธรรม์นะครับ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
RG593464118TH คุณเสาวณีย์ Toyota Prius

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
EJ248078146TH คุณสถาพร Honda City
RG457391446TH คุณอุมาพร Honda Civic
RG457391432TH คุณอรรถพันธ์ Ford Ranger

ขอบคุณมากครับผม ^^