ไฟเครื่องโชว์ตลอด ไม่ดับต้องทำอย่างไรบ้างครับเคยเข้าเช็คที่ศูนย์ฟอร์ด
เขาบอกว่าสาเหตุมาจากปั๊มติ๊ก ถ้าเป็นปั๊มติ๊กก็ต้องมีเสียงของปั๊มติ๊กร้อง
แต่นี้ไม่มีเลยรถก็ขับได้ดีตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไรมีเพียงแต่ไฟเครื่องโชว์
เท่านั้น รบกวนท่านผู้รู้กรุณาช่วยชี้แนะแนวทางด้วย ขอบคุณครับ